Intake & consults

Wat is een intake en voor wie is het nodig?

Stress vindt zijn oorsprong in spanningsbronnen die het aanpassingsvermogen van mensen op de proef stellen. Denk hierbij aan alledaagsegebeurtenissen zoals kleine tegenslagen of ingrijpende negatieve gebeurtenissen (life events) zoals ontslag en echtscheiding maar ook een ernstig verkeersongeval of beroving zijn bronnen van stress. Positieve gebeurtenissen zoals een kind krijgen of met vakantie gaan kunnen eveneens stressvol zijn. En dan is er ook de langdurig moeilijke situaties zoals aanhoudende economische crisis of chronische ziekte kan tot stress leiden. 

Stress kan een hoofrol spelen bij hoofdpijn, maagzweren, hoge bloeddruk en hartkwalen en de vatbaarheid voor virussen en bacterien vergroten. 

Ook psychische problemen zoals depressie en angststoornissen hebben veel stress evenals een Burn-out (waarvan zo'n 10 tot 20% langdurig).

Intakegesprek: 1e 30 minuten GRATIS - daarna 
Vervolggesprek  á 45,00 euro per 60 minuten


Om te weten of ik je kan en mag helpen heb ik een intake gesprek met je nodig. Ik stel je veel vragen en we vullen samen een vragenlijst in. Het gesprek wordt NIET vergoed door de zorgverzekeraar. 

Als je een verwijzing via je huisarts krijgt heb je hoef je voor de intake geen kosten te betalen.
Als mocht blijken dat ik je niet mag helpen dan verwijs ik je door naar een andere specialist of naar je huisarts.
Vergoeding van overige consulten is afhankellijk van je zorverzekeraar. 

Vergeet u niet uw verzekeringspas en uw id even mee te nemen indien u het wilt indienen bij uw zorgverzekeraar?

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Verzenden
Dutch NL English EN