Privacyverklaring.

Over deze website.
Deze website heeft tot doel (aspirant) klanten te informeren over diensten van The Mind Factory.
The Mind Factory hanteert functionele cookies voor haar website om de weergave te optimaliseren. Overige cookies worden door ons niet gebruikt.
Gegevens, anders dan niet persoonlijk herleidbare informatie over het aantal bezoekers op deze site, worden niet opgeslagen.
Indien u van mening bent dat deze website onjuiste informatie weergeeft dan verzoeken wij u dit te melden via onze contactpagina.
Wij willen u met deze website zo goed en actueel mogelijk voorzien van relevante informatie. Mist u iets wat hier wel thuis hoort of komt u informatie tegen die niet meer actueel is, dan vinden wij het prettig als u dit via onze contactpagina aangeeft.
Privacyregels van andere websites welke gelinkt zijn aan The Mind Factory vallen onder de verantwoordelijkheid van deze websites zelf.
Indien u via een link op deze website een proefabonnement op een dienst bij derden aangaat dan gelden ook hiervoor de privacyregels van de betreffende bedrijven. The Mind Factory zal echter wel informatie over daar eventueel opgeslagen informatie aan haar klanten opvragen indien hierom wordt verzocht.
Voor deze website en de daaruit voortkomende overeenkomsten geldt het gangbare Nederlandse recht.
Van klanten van The Mind Factory worden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, naam- en adresgegevens  in ons systeem vastgelegd.
Deze gegevens zijn te allen tijde ter inzage opvraagbaar bij ons.
Deze gegevens worden met geen ander doel opgeslagen dan het optimaliseren van de service voor de klanten van The Mind Factory en het voldoen aan wettelijke eisen (zoals registratie van gegevens voor de Belastingdienst) of het kunnen uitvoeren van opdrachten.
Persoonlijke gegevens worden door The Mind Factory nooit met derden gedeeld.
Klanten van The Mind Factory hebben het recht op correctie en/of vernietiging van (een deel van) hun gegevens indien hierom verzocht wordt.

Over The Mind Factory juridisch.

The Mind Factory is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74813145.
The Mind Factory heeft als BTW-nummer NL0058168649.
Het vestigingsadres van The Mind Factory is Tritonstraat 3, 2402 WB  Alphen aan den Rijn, Nederland.
Algemene Voorwaarden kunt u binnenkort HIER downloaden (pdf).
De volgens de wet AVG geldende Privacyverklaring kunt u HIER downloaden (pdf).
De Cookieverklaring kunt u HIER downloaden (pdf).