Symptomen

 • Lichamelijke en geestelijke vermoeidheid
 • verandering van eetslust
 • hartkloppingen
 • meer angstgevoel
 •  gespannenheid en prikkelbaar
 • verlies van interesses
 •  vergeetachtigheid
 •  slaapproblemen
 •  hyperventilatie
 •  oppervlakkige ademhaling
 •  spier-, hoofd,- nek-en schouderpijn
 • oorsuizen
 • darmproblemen
 • concentratieproblemen
 • distantie: weerstand tegen het werk, sociale contacten vermijden, verminderde productiviteit.

Waardoor kan het ontstaan? (op je werk/privé)

 • Tijdsdruk,
 • Structureel overwerk,
 • geen inspraak hebben,
 • steeds onderbroken worden,
 • weinig steun ervaren,
 • te complexe zaken ,
 • emotioneel zwaar werk,
 • weinig ontwikkelingsmogelijkheden,
 • geen autonomie, weinig variatie,
 • onvoldoende beloning,
 • te veel taken,
 • conflicten,
 • onveilige omgeving,
 • zware fysieke inspanning

 • of tijdens privéomstandigheden: Dat kunnen zowel negatieve (scheiding, rouw, verlies) als positieve redenen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een speciaal event wat meer dan 6 maanden duurt.

"Overspannen? " Dan heb je mogelijk last van ten minste 3 factoren: 
1) vermoeidheid, gestoorde of onrustige slaap, prikkelbaarheid, niet tegen drukte of herrie kunnen, emotionele labiliteit, piekeren, gejaagd voelen, concerntratieproblemen.
2) gevoelens van machteloosheid door controleverlies
3) sociaal of beroepsmatig niet goed meer functioneren

Bij een (chronische) Burnout is er echter sprake van als:
1) er sprake is van overspannenheid
2) de klachten meer dan 6 maanden geleden zijn begonnen
3) gevoelens van uitputting en vermoeidheid de overhand hebben.